BUHLS TREATMENT

Velkommen til Buhls Treatment

Professionel Behandling af Krop & Sjæl

Logo

BEHANDLING NU I TISVILDELEJE

Fra lørdag d. 12/6 -og hver lørdag sommeren igennem. Behandles der på Stuebjerggård (se link)

https://www.stuebjerggaard.dk/


HOLISTISK FYSIOTERAPIBehandlingen består overordnet af, en kropsterapeutiske behandling, med fokus på bindevævets energibaner og kroppens balancepunkter - Kombineret med de manuelle led - og fascieteknikker fra den fysio - og osteopatiske lære.


Kropsbehandlingen tager sit afsæt i den traditionelle kinesiske medicins (TCM`s) taoistiske lære, om mennesket som en del af naturen (makrokosmos/mikrokosmos), og at alle smerter/sygdomme - er forbundet med en blokering af vores livsenergi/prana/livskraft. En smerte eller et ubehag - vil således afspejle sig i hele kroppen.

Denne forståelse, er særdeles velegnet til, at forbinde helheden og årsagen til det ubehag i kroppen, som der måtte være. Og et absolut "must" - i tilgangen til den vigtige intuitive følelse, hos både klient og behandler (Yin-essence).


Ledbehandlingen og Facieteknikkerne, er vigtige i akutte smerter. Specielt når der er meget stress og overenergi i kroppen. Den ledmæssige placering og smerte i kroppen, beretter samtidig om, de aktuelle energibaners placering og eventuelle blokeringer. Er kroppen udmattet, med dertilhørende smerter - handler det mere om en blødere ledbehandling og mere fokus på optimering af den samlede energi i kroppen (Yang-essence).


Filosofien i behandlingen er: At smerter, hvor ubehagelige de end er. Er meddelelser fra kroppen om, at der er opstået en ubalance i den 3-deling (de 3 væsenled) i væsenet mennesket, som vi alle indeholder (smerter vækker os).These pains you feel are messengers -

Listen to them. 


                                     RumiDenne 3-deling består af:


1) Den praktiske fysiske del, som knytter sig til arme - og ben, samt fordøjelsessystemet. Og som virker opbyggende på hele kroppen via det parasympatiske nervesystem. Og som også benævnes; "Stofskiftelemmesystemet". Problemer i dette lag, handler både om forkert ernæringsindtag, samt en negativ påvirkning, fra Nervesansesystemet.


2) Den mentale/emotionelle del, som knytter sig til tænkningen og stress. Og som virker nedbrydende i kroppen, via stress og det sympatiske nervesystem se billede af "THE STRESS CYCLE"). Er sædet for vores tanker, attitude, glæde og tristhed. Og evnen til at kunne vælge mellem tristhed og glæde. Det danner også forbindelsen mellem de 2 hemisphere i hjernen. Og er forbundet via det bevidste Jeg.

3) Det rytmiske - og spirituelle/åndelige del, som knytter sig til hjertet og lungerne, samt den højere bevidsthed.

Er en slags "bufferzone" midt på kroppen, og udgør sædet for den højere bevidsthed.

For at komme i kontakt med dette center, vil vi være nød til, at sænke stress og hjerneaktivitet via åndedrættet eller Mindfullness. Yin-yoga og Mediterende-Yoga er glimrende eksponenter for dette.


Vores manglende "tilstedeværelse" i dette energifelt, er ifølge mange af Østens filosofer, den primære årsag til, at vi bliver syge. Når man kombinerer denne filosofi, med de undersøgelser som den moderne videnskab har lavet vedrørende hjertet, så giver det rigtig god mening. Bl.a. har Heart Math Inst., lavet fantastiske undersøgelser, som viser hvorledes man kan reducere stress, ved at forbinde hjertet og hjernen med hinanden (coherence).Undersøgelser har desuden vist, at hjertet udskiller sit eget lykkehormon Oxytocin (lykke og kærlighedshormonet), som også dannes også andre steder i kroppen.

Oxytocin hjælper kroppen med at; Sænke blodtryk og puls, sænke stresshormoner, fremme fordøjelsen, øge sårhealingen, mindske angst osv.. På det personlige plan, vil vi føle os mere afslappet, kreativ, elsket og ønsket. Samt mærke en langt større ømhed og hengivenhed overfor andre.


Den eminente Dr. Joe Dispenza, har bl.a i sin bog: "Becomming supranatural", vist hvorledes vi mennesker kan overkomme det meste, når vi åbner op for vores hjerteenergi. Dr. Joe Dispenza kombinerer visuliseringen med mindfullness, og opnår via denne proces, en coherence mellem hjertet og hjernen. Det samme gør Win Hof, via sine mere fysiske åndedrætsøvelser (lungerne er det organ, som producerer den højeste koncentration af DMT/N,N-Dimethyltryptamine). Lungerne og åndedrættet skaber forbindelsen mellem sindet og kroppen. Er vi stressede - så trækker vi vejret for hurtigt og for overfladisk, og herved belaster vi hele kroppen."We live in an ocean of air like fish in a body of water.

By our breathing we are attuned to our atmosphere.

If we inhibit our breathing we isolate ourselves from the medium in which we exist.

In all Oriental and mystic philosophies,

the breath holds the secret to the highest bliss.”

― Alexander Lowen, The Voice of the BodyTEST: Her kan du teste din lungevolume og dermed også sindets påvirkning af kroppen. Jo dårligere vi er til at holde vejret - desto mere er vi påvirket af det sympatiske nervesystem (kamp-flugt tilstand). Tryk på Youtube-knappen.
Det rytmiske system (hjertet og lunger) er sædet for udrulningen af vores blod og livsenergi. Latter, empati, nærvær, reflektion, massage og livsnydelse fremmer dette, og bekæmper stress.

Vrede, angst, melankoli, tristhed og manisk glæde gør lige det modsatte.

 Where Focus Goes - Energy Flows
Det Finske studie, som viser hvordan vores emotionelle tilstand i kroppen, ændrer vores blodtilførsel og energi i kroppen -

og dermed danner rammen for vores fysiske lidelser.
Naturmedicin: Under hver behandling - vil vi tale om Naturmedicinens magiske kræfter og healende egenskaber. Ligesom relevante øvelser ift de omtalte tilstande, vil kunne supplere behandlingen.Hvad har alle disse mentale emotionelle ting, med mine smerter i f.eks ryggen at gøre?ALT! De fleste behandlinger, kan over tid, måske forbedre symptomet eller smerten. Vanskeligere bliver det, når årsagen og kimen til symptomerne skal findes og forståes. Og her er det min erfaring, efter mere end 25 år som professionel behandler (fysioterapeut siden 1997, Heilpraktiker siden 2010 og behandlet med akupunktur og healing i snart 15 år), at man ikke kan skabe et overordnet overblik i det orthodokse behandlingsregime. Hvorimod man i Østens energisystem og folkelig emperi, kan få et langt mere nuanceret og holistisk billede af forbindelsen mellem krop sind og ånd. Og hermed, opnå en langt mere effektiv og dybdegående behandling.


 


"It is far more IMPORTEN to know

what person the disease has

than what disease the person

has".

                                                      Hippocrates

NÆRVÆR - FAGLIGHED & HELHED 

SKABER DE GODE RESULTATER´Manuel Kropsterapi

Buhls Treatment

Har eksisteret siden 2007 på adressen i Istedgade. Og har siden opstart, arbejdet målrettet på, at forene den naturvidenskabelige evidens med den alternative Folkeevidens.BBBBBBBOGHYLDEN